Tag Archive Oğul yakalama

Oğul Arıların Konduğu Yerden Alınması

Oğul arılarının konduğu daldan alınması esnasında ağaca, dala zarar vermeden almak esastır. İstisna durumlarda, dal makas ile, kalınsa testere ile sarsıntı yapmadan kesilerek, oğula yakın yere getirilmiş, içerisinde oğulun büyüklüğüne göre 5 – 6 petekli çerçeve bulunan fenni kovanın içine silkelenir. Bu işlemden önce arıların kenarlara dökülmesini önlemek için kovanın üzerine boş bir kat konulmalıdır. Kovana silkelemek mümkün değilse, hazırlanan kovanın önüne serilen bir çarşaf üzerine dal ile konur. Daldaki oğul arılarının kovana yürüyerek girdikleri görülecektir.

Oğul yüksek bir dala salkım yapmışsa önceden hazırlanan bir sırığın ucuna sepet veya teneke bağlanarak bir kişi tarafından oğulun altına yanaştırılır. Diğer bir kişi de dalı silkeleyerek oğulun sepete boşalması sağlanır. Sepete alınan oğul daha sonra üzerine boş bir ballık konulmuş kovana boşaltılır. Bu işlemden sonra oğulun alındığı dalda tekrar arıların arıların biriktiği görülebilir. Tekrar aynı işlem yapılarak kümeleşmiş arılar da alınır ve kovana boşaltılır. Aynı şekilde tekrar birikme olursa da bir müddet sonra bu arılar eski kovanlarına dönerler. Oğul arıları herhangi bir ağaç gövdesi, duvar üzeri gibi yere konmuş ise sepete veya tenekeye körük yardımıyla süpürülerek kovana alınır.

 

Oğul alımı esnasında arıların uysal ve sakin olduğu görülür. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi: Arılar kovanı terketmeden önce midelerini bal ile doldurduklarından sakin olurlar. Sokucu ve hırçın olmazlar. İkincisi: Henüz koloni bireyleri arasında iş bölümü yapılmamıştır. Bütün bunlara rağmen arıcı gerekli tedbirleri almalı, maskesini eldivenini giymeli ve körüğünü yakıp hazır bulundurmalıdır.

Tags, ,