Tag Archive Zirai Mücadele

Entegre Mücadele

Entegre Mücadele (Integrated Pest Management – IPM), yetiştirilmesi planlanan üründe en çok zarara sebep olduğu bilinen ana zararlı, hastalık ve yabancı otları öncelikle hedefe alarak yürütülen, ürünlerde verim artışını ve sağlıklı gelişimi, doğal denge içerisinde sağlamayı taahhüt eden topyekün bir mücadele yöntemidir.

Ekimden önce alınacak kültürel önlemlerden (kaliteli tohumluk seçimi, sulama yöntemi seçimi, hasattan sonra tarla ve seradaki bitki artıklarının temizlenmesi, sıra arası mesafelerinin doğru seçimi vb.), biyolojik (predatör ve parazitoitler), mekanik mücadele (elle toplama, tuzak çukurlar), tuzaklama (ışık renk ve feromon tuzakları) ve hazırlama (temizlik, solarizasyon) işlemlerine kadar bir çok metodu kapsar. Kimyasal mücadele, bu metotlar arasında en son tercih edilen olmaktadır.

Entegre Mücadele ihtiyaç piramidi. Zeminden yukarıya doğru takip edilir

Entegre Mücadele kapsamında yapılan kimyasal mücadelede, öncelikle selektif (seçici) etken maddeli ilaçların kullanımı tercih edilmektedir. Bunun sebebi, zararlı ve hastalıkların yayılımını kontrol altında tutan doğal düşmanların, yapılacak ilaçlamalar ile zarar görmesini önlemektir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nca hazırlanan Entegre Mücadele Teknik Talimatları, bu yöntemler hakkında genel bilgiler vermekte ve Türkiye’de entegre mücadelesi yapılan 16 çeşit (örtüaltı üretim dahil) ürünü kapsamaktadır.

 

Tags, , , , , , , ,