Technical Beekeeping

Category Archive Technical Beekeeping

Oğul Arıların Konduğu Yerden Alınması

Oğul arılarının konduğu daldan alınması esnasında ağaca, dala zarar vermeden almak esastır. İstisna durumlarda, dal makas ile, kalınsa testere ile sarsıntı yapmadan kesilerek, oğula yakın yere getirilmiş, içerisinde oğulun büyüklüğüne göre 5 – 6 petekli çerçeve bulunan fenni kovanın içine silkelenir. Bu işlemden önce arıların kenarlara dökülmesini önlemek için kovanın üzerine boş bir kat konulmalıdır. Kovana silkelemek mümkün değilse, hazırlanan kovanın önüne serilen bir çarşaf üzerine dal ile konur. Daldaki oğul arılarının kovana yürüyerek girdikleri görülecektir.

Oğul yüksek bir dala salkım yapmışsa önceden hazırlanan bir sırığın ucuna sepet veya teneke bağlanarak bir kişi tarafından oğulun altına yanaştırılır. Diğer bir kişi de dalı silkeleyerek oğulun sepete boşalması sağlanır. Sepete alınan oğul daha sonra üzerine boş bir ballık konulmuş kovana boşaltılır. Bu işlemden sonra oğulun alındığı dalda tekrar arıların arıların biriktiği görülebilir. Tekrar aynı işlem yapılarak kümeleşmiş arılar da alınır ve kovana boşaltılır. Aynı şekilde tekrar birikme olursa da bir müddet sonra bu arılar eski kovanlarına dönerler. Oğul arıları herhangi bir ağaç gövdesi, duvar üzeri gibi yere konmuş ise sepete veya tenekeye körük yardımıyla süpürülerek kovana alınır.

 

Oğul alımı esnasında arıların uysal ve sakin olduğu görülür. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi: Arılar kovanı terketmeden önce midelerini bal ile doldurduklarından sakin olurlar. Sokucu ve hırçın olmazlar. İkincisi: Henüz koloni bireyleri arasında iş bölümü yapılmamıştır. Bütün bunlara rağmen arıcı gerekli tedbirleri almalı, maskesini eldivenini giymeli ve körüğünü yakıp hazır bulundurmalıdır.

Tags, ,

Bal Arılarında Tabii Oğul

Sorry, this entry is only available in Türkçe.

Tags, , , , , , ,

Oğul Arıları Kovanı Neden Terk Eder?

Bazı arıcılarımız, kovana alındıktan sonra  oğulun kovanı terk ettiğinden yakınır. Kovana yerleştirilmiş, asıl yerine alınmış oğulun kovanı terk ederek yeniden dala konması, arıcı için en iyi ihtimalle iki iş ve zaman kaybı olmaktadır. Oğul arılarımızın kovanlarını terk etmesi, bazı olumsuz durumlar mevcutsa rastlanabilen bir durumdur. Arıların yeni kovanlarından kaçışını önlemek için bilinmesi ve yapılması gerekenler şöyle özetlenebilir.

  • Arıcı, oğulun alınacağı kovanı önceden hazırlamalı, gerekirse hastalık ve haşerelerden arındırmak için alevden geçirmelidir.
  • Güneşte fazla bekletilmiş kovanlarda oğul arısı durmaz ve terk eder.
  • Evcil hayvanların tünediği veya farelerin yataklık yaptığı kovanlarda nahoş koku oluşur. Arılar bu kokulardan hoşlanmadıklarından terk ederler.
  • Kovanlar yeni boyanmış veya kovan içinde kokulu ilaç bekletilmiş, kovanın delik ve çatlak yerleri kokulu solüsyon ile kapatılmış olabilir.
  • Ana arı oğulun alındığı yerde kalmış olabilir. Zaten bu durumda arılar zaman kaybetmeden eski yerlerine toplanırlar.
  • Oğulun konulduğu kovan dar ise ve konulan oğul bu kovandan taşacak kadar kalabalık ise de kovanı terk edebilir.

Bu konularda önlemler alındığı takdirde alınan oğulun kovanda ikamet edeceği ve kovanı terk etmeyeceği görülecektir.

Tags, , ,